18800 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B