19201 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΥΒΟΝΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B