19236 ΠΑΠΑΣΟΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B