19305 ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B