19563 ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B