19568 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B