20114 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B