20324 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B