20507 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B