20509 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B