20545 ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B