21645 ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B