21686 ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ - ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B