22002 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B