22794 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B