23303 ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B