23626 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B