23666 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΒΑ ΕΛΕΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B