23880 ΒΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B