24152 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B