24337 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B