24593 ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B