24664 ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B