24894 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B