24947 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΠΟΡΦΥΡΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B