25048 ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B