25085 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Πληρωμή για 2023A και 2023B