25184 ΛΕΖΓΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B