25254 ΜΠΑΜΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B