25304 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B