25350 ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B