25620 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B