25694 ΧΡΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B