25781 ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B