25798 ΤΣΙΤΣΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B