25971 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B