25975 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B