26000 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B