26180 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B