26428 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B