26488 ΑΣΛΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B