26489 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B