26559 ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B