26596 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΩΡΙΩΝ - Πληρωμή για 2024A και 2024B