26640 ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B