26644 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B