26711 ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B