27094 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B