27094 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B