27188 ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B