27271 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B